ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประะชุมตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป

  • Print

23 11 61 2วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานฯ เข้าร่วมประะชุมตรวจสอบสถานประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดมูลฝอยทั่วไป ในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยสรุปให้ผู้ประกอบการ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเหตุรำคาญกลิ่นเหม็นที่เกิดจากการเทกองขยะมูลฝอย เพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนต่อประชาชน ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 และระยะที่ 2 ให้วางแผน และดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม ให้แล้วเสร็จ ตามมาตรการภายใต้ Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ทั้งนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จะติดตามประเมินผลการดำเนินครั้งต่อไป เดือนกุมภาพันธ์ 2562 New