ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวน

24 11 61 1วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลตำบลบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจวัดระดับเสียงดังรบกวน จากเหตุร้องเรียนเสียงดังจากการแสดงดนตรีสดของร้านอาหารหมูกะทะ ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.ถึงเวลา 22.00 น. โดยตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน  ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด เพื่อคำนวณหาระดับเสียงขณะมีการรบกวน ซึ่งระดับการรบกวน  มาตรฐาน 10 เดซิเบลเอ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!