ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเน่าเสียจังหวัดอ่างทองและสิงห์บุรี

Angthong191054สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเน่าเสียชุมชนวัดอ่างทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดอ่างทอง และชุมชนหมู่ 1 ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี  โดยสำรวจ เก็บตัวอย่างน้ำ  เก็บข้อมูล  สัมภาษณ์ชุมชน และประสานเครือข่ายลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!