ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

27 11 61 2วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สถานี ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ ชั้น 18 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!