ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • Print

27 11 61 2วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมตรวจรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 16 สถานี ณ ห้องประชุมกองตรวจราชการ ชั้น 18 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  New