ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามข้อสั่งการฯ

28 11 61 1สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และผู้อำนวยการส่วน เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการปฏิรูปการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตามข้อสั่งการฯ หน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!