ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

  • Print

30 11 61 1วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยเจ้าหน้าที่ส่วนอำนวยการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายอดิศร นุชดำรงค์  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร New