ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น

06 12 61 1วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธา และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานผลิตที่นอนจากยางพารา ในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะตรวจสอบได้รับทราบถึงความคืบหน้าโรงงาน ดังนี้ 1)โรงงานมีการจัดส่งแบบการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อบำบัดกลิ่นที่เกิดขึ้นให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2)ติดตั้งระบบจัดการกลิ่นที่เกิดจากการเผาไหม้ และทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3)ปรับเวลาการทำงานที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจากเดิม 6-8 ชั่วโมงต่อครัง  เหลือ 4 ชั่วโมงต่อครัง และ 4) โรงงานมีแผนการย้ายเครื่องจักรในส่วนของกระบวนการที่ก่อให้เกิดกลิ่น ไปยังสถานที่ตั้งโรงงานในพื้นที่อื่น โดยจะเริ่มทำการขนย้ายอุปกรณ์ ในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 เป็นต้นไป New   

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!