ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยา

  • Print

07 12 61 2วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายจังหวัดสิงห์บุรีและพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ทสจ.สิงห์บุรี และทสจ.พระนครศรีอยุธยา โดย อบจ.สิงห์บุรี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นเจ้าภาพในการบริหารจัดการขยะอันตราย และจัดตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย ณ ศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สิงห์บุรี สามารถรวบรวมของเสียอันตราย ในปี 60 ส่งไปกำจัด จำนวน 1,000 กก. ในปี 61 ส่งไปกำจัด จำนวน 3,200 กก. ส่งไปกำจัดที่บริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน กำจัด (มหาชน) มี อปท. เข้าร่วม 22 แห่ง จาก 41 แห่ง และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตราย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในบริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม ตำบลมหาพราหมณ์  กำลังหาผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม2562 และดำเนินการสำรวจข้อมูลของเสียอันตรายของ อปท. ทั้งจังหวัด และเตรียมประชุมชี้แจง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ซึ่ง สสภ 6 นนทบุรี  ได้ให้ข้อแนะนำในการจัดหาภาชนะในการเก็บรวบรวมของเสียอันตรายแต่ละประเภทที่เหมาะสมและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วย New