ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์

  • Print

11 12 61 1วันที่ 11 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยนางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จัดงานเสวนาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมเตมียาเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมโดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีหน่วยงานที่ร่วมลงนามมีทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา จำนวน 6 หน่วยงานประกอบด้วย โรงเรียนนายร้อยตำรวจ กรมควบคุมมลพิษ คณะนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทั้งนี้มีการเสวนาหัวข้อ การเก็บ ตรวจและพิสูจน์หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการคลี่คลายประเด็นข้อพิพาทด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายณัชธรพงศ์ โสภณธนารักษ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด ศาสตราจารย์พลตำรวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และนายพิทยา ปราโมทย์วรพันธ์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กรมควบคุมมลพิษ ร่วมเสวนา ทั้งนี้ นายประลอง  ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะอาจารย์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น New