ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย

13 12 61 1วันที่ 13 ธันวาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังคุณภาพแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อย ตามโครงการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วัดขุนอินทประมูล ตำบลขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน้ำจังหวัดอ่างทอง  และการบริหารจัดการคุณภาพน้ำอย่างมีส่วนร่วม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!