ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขัง จังหวัดนนทบุรี

Non191054สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเขตชุมชนอำเภอเมือง และอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2554 เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!