ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจชุมชนริมคลองบางเขน บริเวณชุมชนวัดทางหลวง

10 01 62 2วันที่ 10 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจชุมชนริมคลองบางเขน บริเวณชุมชนวัดทางหลวง ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อคัดเลือกบ้านเรือนประชาชนติดตั้งชุดสาธิตระบบบำบัดน้ำเสียครัวเรือนอย่างง่าย พบว่า มีบ้านเรือนที่เหมาะสมสามารถติดตั้งระบบฯ ได้จำนวน 2 หลัง จากเป้าหมายที่จะติดตั้งระบบฯ จำนวน 5 หลังคาเรือน และส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะลงพื้นที่สำรวจอีกครั้งหนึ่งให้ครบตามเป้าหมายต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!