ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นจังหวัดสิงห์บุรี

  • Print

16 01 62 2วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจระบบประปาหมู่บ้านในพื้นจังหวัดสิงห์บุรี โดยลงสำรวจที่หมู่ 2, 3, 5 และหมู่ 6  ต.โพกรวม และพื้นที่ หมู่7 ต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เพื่อคัดเลือกระบบประปาหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพนำ้ประปาหมู่บ้านปีงบประมาณ 2562 New