ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเขตชุมชน จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี

Nonpathum221054สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเขตชุมชนอำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รายละเอียดจุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!