ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  • Print

17 01 62 1สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนายภานุ แย้มศรี  ผู่้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธาน ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5  เทศบาลนครนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี New