ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562

30 01 62 2วันที่ 30 มกราคม 2562 นางสาวผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เข้าประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯลฯ จังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมให้ความสำคัญกับมาตรการการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งกำหนด 5 มาตรการ ได้แก่ 1)ควบคุมการเผา 2) ควบคุมยานพาหนะ 3) ควบคุมการก่อสร้าง 4) ควบคุมโรงงานอุตสาหกรรม และ 5)มาตรการทำความสะอาดถนน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!