ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเขตชุมชน จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ครั้งที่ 3

Nonpathum241054สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ติดตามตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังเขตชุมชนอำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ อำเภอเมือง อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี และอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2554 เพื่อรายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) รายละเอียดจุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!