ข่าวประชาสัมพันธ์

ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของขาติ

01 02 62 1วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์ ร่วมงานกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง ปลูกต้นไม้เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของขาติ ณ บริเวณ เรือนจำจังหวัดอ่างทอง  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นยางนา มะอ๊อกกานี New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!