ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

04 02 62 1วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) นำโดย นางสาวผุสดี  เยี่ยมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาคลองแวะ ณ  สนามกอล์ฟ กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลอากาศเอกประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 800 คน ซึ่งเป็นการรวมมือของหน่วยงานราชการภายในจังหวัดนนทบุรี ที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดคลองแวะให้ดูสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และนำถุงผ้าที่รวบรวมได้จากการรับบริจาค ส่งมอบให้แก่ เภสัชกรสุวัจชัย เพ็ชรอ่วม หัวหน้าแผนกเภสัชกรรม  ผู้ป่วยนอกศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรีจำนวน 70 ใบ ตามโครงการ “บริจาคถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลสีเขียว New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!