ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตร้องเรียนกรณีน้ำในลำรางสาธารณะ

07 02 62 1วันที่ 7 ก.พ.2562 สสภ.6. โดย ส่วนควบคุมฯ และ ส่วนเฝ้าระวังฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตร้องเรียนกรณีน้ำในลำรางสาธารณะ พื้นที่ อบต.ป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง มีสีดำ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ร่วมกับ ทสจ.อ่างทอง ขณะตรวจสอบพบว่าน้ำในบริเวณลำรางดังกล่าว มีลักษณะนิ่ง และแห้งขอด  ไม่พบน้ำจากภายนอกไหลเข้าพื้นที่ สสภ.๖ จึงทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำภาคสนามพบว่า 1) บริเวณลำรางสาธารณะที่ขังอยู่บางจุด พบค่าความเค็ม = 1.1 และ 1.7 2)บริเวณคลองชลประทาน ในพื้นที ความเค็ม =0.0 3) น้ำประปา ความเค็ม = 0.0 4) น้ำบาดาลที่ประชาชนใช้ทำการเกษตร = 0.5  เบื้องต้น สาเหตอาจเกิดจากระบบบำบัดน้ำของโรงงานผลิตอาหาร(ผักกาดดอง ขิงดอง) มีความผิดปกติ เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำแก่ อบต.ป่างิ้วดังนี้ 1)แจ้งประชาชนในพื้นที่ ห้ามนำน้ำที่ท่วมขังมาใช้ทำการเกษตร 2) แจ้ง สนง.อุตสาหกรรม จ.อ่างทอง และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน่ำเสียโรงงาน 3) ประสาน หน่วยงานด้านเกษตร ให้คำแนะนำกับเกษตรกร ในการดูแลพืชผลที่ทนต่อความเค็ม และแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ต่อไป New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!