ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งถังบรรจุสารเคมี

12 02 62 1วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) โดยส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสนง.ทสจ.ปทุมธานี  สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งถังบรรจุสารเคมี บริเวณริมถนนซอยตะวันตก 36 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ด้วยเครื่องตรวจวัดก๊าซภาคสนาม พบว่า ตรวจไม่พบค่า VOCs และทำการเก็บตัวอย่างสารเคมีส่งให้กรมควบคุมมลพิษทำการตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในห้องปฏิบัติการต่อไป ทั้งนี้แนะนำให้ผู้ใหญ่บ้านกำหนดจุดที่มีการทิ้งถังฯเป็นพื้นที่ห้ามเข้า มีการกั้นเขต ห้ามจุดไฟ และมีการป้องกันพื้นที่จนกว่าจะมีการเคลื่อนย้ายถังสารเคมีไปกำจัดให้ถูกต้อง ซึ่งทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี จะรีบดำเนินการประสานบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด นำไปกำจัด ภายใน 3 วัน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!