ข่าวประชาสัมพันธ์

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

Growersสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับพระภิกษุสงฆ์ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศ ในกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ณ วัดปราสาท อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี วันที่ 21 ตุลาคม 2554 New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!