ข่าวประชาสัมพันธ์

วันปิยมหาราช

Dsc00148สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุเสาวรีย์ฯ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!