ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

Supportสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียจากภาวะอุทกภัยของจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสียให้มีคุณภาพดีขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!