ข่าวประชาสัมพันธ์

ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสำโรง

Remediationสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นำโดยผู้อำนวยการสำนักงานฯ ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก  ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อสม. จังหวัดสมุทรปราการ เทน้ำหมักชีวภาพบริเวณคลองสำโรง เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลองสำโรงให้ดีขึ้น เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!