ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังเน่าเสียจากภาวะอุทกภัย

031154สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังเน่าเสียจากภาวะอุทกภัย และสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพให้ประชาชน เพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำเน่าเสีย บริเวณสะพานนวลฉวีและบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!