ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลิต EM เพื่อการบำบัดน้ำเสีย

041154สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผลิต EM เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสีย สนับสนุนพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานฯ สนใจติดต่อขอรับ EM ได้ที่สำนักงานฯ หรือโทร 0 2968 8065 ในเวลาราชการ 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!