ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

071154สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผลิต EM เพื่อการบำบัดน้ำเสีย จากภาวะอุทกภัย ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้ประสบอุทภัย ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!