ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

081154สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ผลิต EM เพื่อการบำบัดน้ำเสีย จากภาวะอุทกภัย ที่มีน้ำท่วมขัง เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน บริเวณสี่แยกบางพลู อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!