ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารขยะเดือนพฤศจิกายน 2554

241154สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารสำนักงานฯ ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่นำขยะมาฝากธนาคารขยะจำนวน 5 ราย ปริมาณขยะจำนวน 58.2 กิโลกรัม เนื่องจากสภาวะน้ำท่วมจึงทำให้มีเจ้าหน้าที่นำขยะมาฝากธนาคารจำนวนน้อย 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!