ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการจุลินทรีย์น้ำเพื่อปรับสภาพน้ำเน่าเสียในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Joint Service Em

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับทสจ.นนทบุรี กองทัพบก และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี ให้บริการจุลินทรีย์น้ำ เพื่อปรับสภาพน้ำเน่าเสีย ในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางกรวย อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 30 พฤศจิกายน 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!