ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

King Bd Reo6

นางสาวอัมพันพินธุ์  พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมีคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 40 คน เข้าร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2554 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!