ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมด้านเทคนิคการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Technical Visit on Voluntary Carbon Market in Korea) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Korea

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประชุมด้านเทคนิคการพัฒนาตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจ (Technical Visit on Voluntary Carbon Market in Korea) ณ กรุงโซล  สาธารณรัฐเกาหลี  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2554  โดยมีนายสุรพล  ปัตตานี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมคณะ Technical Visit  Sudokwon Landfill Management, Seoraksan National Park, The Global Green Growth Institute (GGGI), LG petrochemical และ Shiwha Tidal Power 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!