ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา

  • Print

King Bd

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 พร้อมด้วยคณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา  วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2554  เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี