ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ สสภ.6 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลฌาปนสถาน

18 191254นายประเวศน์ ชำนาญ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ สสภ.6 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย "การจัดการขยะและของเหลือใช้จากฌาปนสถาน" แก่คณะผู้ดูแลฌาปนสถาน และศึกษาดูานฌาปนสถาน ณ วัดโสมนัสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2554 จัดโดย เทศบาลนครปากเกร็ด

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!