ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 ร่วมงาน "เพื่อนช่วยเพื่อนฟื้นฟูใจหลังประสบภัยน้ำท่วม"

  • Print

181254 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 โดยคุณศุภกฤกษ์  ดวงขวัญ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและเผยแพร่  ร่วมอภิปรายเวทีเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม” ในงาน เพื่อนช่วยเพื่อนฟื้นฟูใจหลังประสบภัยน้ำท่วม  ตามโครงการภาคีความร่วมมือในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส (วัดมอญ) อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในงานมีกิจกรรมของพี่น้อง อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน(ทสม.)จากหลายจังหวัดให้การสนับสนุนข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อผู้ประสบภัย