ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบกรณีร้องเรียนสถานที่เอกชนติดป้ายและอนุญาตให้ทิ้งเศษวัสดุ

C18012012เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ  และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลองสวน เข้าตรวจสอบกรณีร้องเรียนสถานที่เอกชนติดป้ายและอนุญาตให้ทิ้งเศษวัสดุเพื่อนำมาถมที่แต่ปรากฏว่าวัสดุที่นำมาทิ้งเป็นลักษณะขยะมูลฝอย ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.บ้านคลองสวน อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ในวันที่ 18 มกราคม  2555 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!