ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิดโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย

19012012วันที่ 19 มกราคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 นำโดย ท่านผู้อำนวยการสำนักงานฯ ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรม และโครงการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ดิน และสารปนเปื้อนของสารพิษอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม  ณ ลานจอดรถยนต์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!