ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค

Tgo20012012เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ชั้น 9 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ กำหนดความร่วมมือดำเนินงานระยะที่ 2 (1 ก.ค.–31 ธ.ค.2555) 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!