ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประทานรางวัลประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

24012012ดร.อัมพันพินธุ์ พินทุกนก ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และคณะข้าราชการ เข้าร่วมงานประทานรางวัลโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2554 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!