ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบคุณภาพน้ำและปัญหาสาเหตุ สภาพพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

Lampradong27012012

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555  เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  ตรวจสอบคุณภาพน้ำและปัญหาสาเหตุ สภาพพื้นที่น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี พบมีปัญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชต่าง ๆ ในคลองและลำประโดงจำนวนมาก 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!