ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ. 6 ลงพื้นที่เก็บน้ำแหล่งน้ำครั้งที่ 3/2555

14 180555

เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  ลงพื้นที่เก็บน้ำแหล่งน้ำครั้งที่ 3/2555 ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแหล่งน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา คลองเชื่อมต่อแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำภาคกลางได้แก่ แม่น้ำน้อย แม่น้ำป่าสัก และแม่น้ำลพบุรี รวมทั้งหมด 38 สถานี ตั้งแต่จังหวัดชัยนาท-สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14-18 พฤษภาคม 2555 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!