ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เนื่องใน”วันสิ่งแวดล้อมโลก”

180555 2สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ร่วมกับ สำนักงาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เนื่องใน”วันสิ่งแวดล้อมโลก” เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ณ วัดปราสาท ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี

 

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!