ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมฝึกอบรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

29052012เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม “เครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพระนครเหนือโดยชุมชนท้องถิ่น” วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!