ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 5ส. เดือนพฤษภาคม 2555

300555 2สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6   จัดกิจกรรม 5 ส เดือนพฤษภาคม  2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพร้อมกัน เวลา 08.30New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!