ข่าวประชาสัมพันธ์

ธนาคารขยะรีไซเคิล สสภ.6 เดือนพฤษภาคม 2555

300555 3สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จัดกิจกรรมรับฝากขยะรีไซเคิลเดือนพฤษภาคม 2555 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.30 น. ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่สำนักงานนำขยะรีไซเคิลมาฝากธนาคารจำนวน 14 ราย ได้ขยะจำนวน 108.7 กิโลกรัม New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!