ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์"

300555 1เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 และนักศึกษาฝึกงาน ร่วมกันออกกำลังกายในกิจกรรรมกีฬาเพื่อมวลชน "แชลเลนจ์เดย์" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 28 คน New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!