ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานกับกรมควบคุมมลพิษ

12เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์  ตรีเดช ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ กทม. ในวันที่ 26  กรกฎาคม 2555New

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!