ข่าวประชาสัมพันธ์

สสภ.6 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร

13เจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6  ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรีNew

Level Triple-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Valid CSS!